Ласкаво просимо в країну знань

Важливо

СТАТУТ


КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)Діяльність » Звіт


Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)


ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2д,№2м)
за ІІІ квартал 2017 р.


коди

УстановаКременчуцька загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №12 Кременчуцької міської ради Полтавської областіза ЄДРПОУ
24827843

ТериторіяПолтавськаза КОАТУУ
5310436100

Організаційно-правова форма господарюванняКомунальна організація (установа, заклад)за КОПФГ
430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету--


Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів10Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван1011020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Періодичність: квартальна, річна


Одиниця виміру: грн, коп.ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Фактичні за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)

1234567899

Видатки та надання кредитів - усьогоХ01011 779 387,088 990 782,84-8 682 969,358 676 780,67-6 188,68

у тому числі:
Поточні видатки
200002011 779 387,08--8 682 969,358 676 780,67-6 188,68

Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000309 313 608,95--6 923 160,196 923 160,19--

Оплата праці21100407 634 105,765 904 893,76-5 672 121,275 672 121,27--

Заробітна плата21110507 634 105,76--5 672 121,275 672 121,27--

Грошовезабезпечення військовослужбовців2112060-------

Нарахування на оплату праці21200701 679 503,191 299 973,19-1 251 038,921 251 038,92--

Використання товарів і послуг22000802 296 261,59--1 590 757,621 584 568,94-6 188,68

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210090177 716,24--130 327,00130 327,00--

Медикаменти та перев’язувальні матеріали22201002 100,002 100,00-2 100,002 100,00--

Продукти харчування2230110586 442,00442 865,00-442 865,00442 865,00--

Оплата послуг (крім комунальних)2240120291 116,00--192 506,00192 506,00--

Видатки на відрядження225013014 050,00--9 550,009 550,00--

Видатки та заходи спеціального призначення2260140-------

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22701501 219 777,35834 456,35-812 193,96806 005,28-6 188,68

Оплата теплопостачання2271160973 845,35--716 913,35712 682,42-4 230,93

Оплата водопостачаннята водовідведення227217072 700,00--23 515,0522 917,83-597,22

Оплата електроенергії2273180173 232,00--71 765,5670 405,03-1 360,53

Оплата природного газу2274190-------

Оплата інших енергоносіїв2275200-------

Оплата енергосервісу2276210-------

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22802205 060,00--1 215,661 215,66--

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230-------

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22822405 060,005 060,00-1 215,661 215,66--

Обслуговування боргових зобов’язань2400250-------

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань2410260-------

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань2420270-------

Поточні трансферти2600280-------

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610290-------

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300-------

Поточні трансфертиурядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310-------

Соціальне забезпечення2700320-------

Виплата пенсій і допомоги2710330-------

Стипендії2720340-------

Інші виплати населенню2730350-------

Інші поточні видатки2800360169 516,54--169 051,54169 051,54--

Капітальні видатки3000370-------

Придбання основного капіталу3100380-------

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110390-------

Капітальне будівництво (придбання)3120400-------

Капітальне будівництво (придбання) житла3121410-------

Капітальнебудівництво (придбання) інших об’єктів3122420-------

Капітальний ремонт3130430-------

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131440-------

Капітальний ремонт інших об’єктів3132450-------

Реконструкціятареставрація3140460-------

Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141470-------

Реконструкція та реставраціяінших об’єктів3142480-------

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143490-------

Створення державних запасів і резервів3150500-------

Придбання земліта нематеріальних активів3160510-------

Капітальні трансферти3200520-------

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210530-------

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220540-------

Капітальні трансфертиурядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230550-------

Капітальні трансферти населенню3240560-------

Внутрішнє кредитування4100570-------

Надання внутрішніх кредитів4110580-------

Надання кредитів органам державного управління іншихрівнів4111590-------

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112600-------

Надання інших внутрішніх кредитів4113610-------

Зовнішнє кредитування4200620-------

Надання зовнішніх кредитів4210630-------

Інші видатки5000640X501 434,54XXXXX

Нерозподілені видатки9000650-------

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
ДиректорС.В. Івановський

(підпис)
(ініціали, прізвище)Головний бухгалтер


О.О. Іванова


"06"жовтня 2017 року(підпис)
(ініціали, прізвище)Друкувати
2010 © РХМ - Розробка сайту