Ласкаво просимо в країну знань

Важливо

Публічна інформація » Освітні програми
Українська література                          
5-9 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами,затвердженими наказомМОН України від 07.06.2017 №804
Українська література.
10-11 класи.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затвердженанаказом Міністерства від 28.10.2010 №1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, затверджениминаказомМОНвід14.07.2016 № 826.
Українська мова.
5-9 класи.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. ? К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,затвердженими наказомМОН України від 07.06.2017 №804
Українська мова.
10-11 класи.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (затверджена наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, затверджена наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.)
Англійська мова 1-4 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови (рекомендовані МОН України, від 17.08.2016р);
Англійська, німецька мова 5-9 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови (затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 № 804);
Англійська мова 10–11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови (чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спoрту України №17-22, 2012 р.)
Зарубіжна література.
5- 9 клас
« Зарубіжна література 5-9 клас» , за ред.. Ніколенко О.М. , Видавничий дім « Освіта «, 2013.« Про оновлені програми для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніхнавчальних закладів , наказ МОН України від 07. 06.2017 № 804.
(електронний ресурс:http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni.programi-5-9-klas-2017.html. )
Зарубіжна література .
10 -11 клас

« Світова література 10 -11 клас ( рівень стандарту ) , за ред.. Ковбасенка Ю.І., Київ , « Грамота «, 2010; ( зі змінами , затверджениминаказом МОН України від 14.07. 2016 , № 826
Етика
5 – 6 клас
« Етика 5 – 6 клас» , за ред.. Єфіменко В.В. , Київ ,« Ірпінь « , 2004.
Хімія
7–9 класи

Навчальна програма
для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
Програма з хімії
10–11 класи

загальноосвітніх навчальних закладів
Рівень стандарту
(зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від14.07.2016)
Біологія
6– 9 класи

Навчальна програма
для загальноосвітніх навчальних закладів[1]
Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Програма з біології
10–11 класи

Рівень стандарту
(зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016)
Природознавство
5клас

Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
Екологія

Навчальнапрограма для 11 класузагальноосвітніхнавчальнихзакладів. Рівень стандарту,академічнийрівень
Інформатика
2-4 класи
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів( затверджена Наказом МОН №948 від 05.08.2016)
Інформатика
5–9 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
5 клас математика
6 клас математика
7 клас алгебра і геометрія
8 клас алгебра і геометрія
9 клас алгебра і геометрія
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів). Програма затверджена Наказом МОН України від 07.06.17 № 804
http://mon.gov. ua/activity/education/zagalna-serednya/
navchalni-programy.html
l
10 клас математика
10 клас математика

Навчальна програма з математики
для учнів 10-11 класівзагальноосвітніх навчальних закладів
Рівеньстандартуhttp://mon.gov. ua/activity/education/zagalna-serednya/
navchalni-programy.html
Трудове навчання
5-9 класи


«Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Креслення
8-11класи

Навчальна програма «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17679

«Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17681) .

Друкувати
2010 © РХМ - Розробка сайту