Ласкаво просимо в країну знань

Важливо

Правова сторінка «Іменем закону» / Орієнтири в адм. та крим. праві » Тест на знання прав та правил поведінки при затриманні міліцією


І. За вчинення адміністративного правопорушення.

1. В якому випадку особу можуть затримати співробітники правоохоронних органів за вчинення нею адміністративного правопорушення?

1) якщо особа не сподобалася працівнику правоохоронного органу;
2) з метою припинення вчинення особою адміністративного правопорушення, якщо інші заходи впливу вичерпані, а особа не припиняє чинити протиправні дії;
3) в разі відмови особи давати на місці вчинення правопорушення пояснення щодо скоєного нею діяння;
4) в разі скоєння особою адміністративного правопорушення, за яке передбачається адміністративна відповідальність і обов'язково має бути складений протокол, а для його складання в правопорушника немає документа, який би посвідчив його особу, і немає свідків, які б змогли повідомити про нього необхідні дані.

2. З якого віку особа може притягуватися до адміністративної відповідальності:
1) з 15 років;

2) з 16 років;
3) з 17 років;
4) з 18 років.

3. Під час затримання особи за вчинення правопорушення допускається:

1) особистий огляд правопорушника;
2) застосування фізичної сили по відношенню до правопорушника;
3) вилучення речей та документів;
4) користуватися особистими речами правопорушника.

4. Про місце перебування особи, затриманої за вчинення правопорушення повідомляються:

1) родичі правопорушника;
2) адміністрація навчального закладу;
3) нікого не повідомляють.

5. Правомочні здійснювати адміністративне затримання:
1) органи внутрішніх справ;
2) органи прикордонної служби;
3) сільський голова;
4) працівник управління юстиції.

6. На який строк, особу може бути затримано за вчинення адміністративного правопорушення:
1) на строк до 3-х діб;
2) не більш як на три години;
3) на строк до 10 діб;
4) на розсуд особи, яка затримала.

7. Чи може бути продовжено, встановлений законом строк затримання особи, яка вчинила дрібне хуліганство:
1) може до тих пір, доки особа не усвідомить суспільну шкідливість своїх дій;
2) може до розгляду справи суддею;
3) не може ні в якому випадку;
4) може за клопотанням потерпілого.

8. З якого моменту обчислюється строк затримання особи:
1) з моменту висловлення пропозиції працівником правоохоронного органу припинити вчинення правопорушення;
2) з моменту зачитування особі її прав;
3) з моменту доставлення порушника до місця затримання для складання протоколу;
4) з моменту повідомлення начальнику відповідного органу про затримання.

9. Строк затримання особи, яка була в стані сп'яніння, обчислюється:
1) на загальних підставах;
2) з моменту отримання доказів, які б підтверджували стан сп'яніння особи;
3) з моменту витвереження особи;
4) з моменту поміщення правопорушника до витверезника.

10. Інтереси неповнолітньої особи, яку затримали за вчинення правопорушення, представляють:
1) органи опіки та піклування;
2) представляє себе сама;
3) будь-хто з родичів неповнолітнього;
4) батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники.

11. Під час затримання правопорушника, уповноважені на те органи, мають право вилучати:
1) речі та документи, які мають відношення до правильного вирішення справи;
2) тільки ті речі, що є знаряддям вчинення правопорушення;
3) речі та документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, уповноваженими на те органами;
4) не мають права нічого вилучати.

12. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право:
1) знайомитися з матеріалами справи;
2) чинити опір під час затримання працівникам правоохоронних органів, якщо затримання є незаконним;
3) давати пояснення та подавати докази;
4) при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;
5) виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
6) не з'являтися за викликом до органу чи посадової особи, яка розглядатиме справу, якщо затримання було неправомірним та безпідставним;
7) оскаржити постанову по справі.

13. Справа про адміністративне правопорушення може розглядатися:
1) за місцем вчинення правопорушення;
2) за місцем проживання порушника;
3) за місцем проживання потерпілого;
4) на розсуд органу чи посадової особи, яка розглядатиме справу.

14. Хто з учасників процесу має право оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення:
1) особа, щодо якої винесено постанову, протягом 15 діб з дня винесення постанови;
2) особа, щодо якої винесено постанову, та потерпілий протягом 10 діб;
3) особа, щодо якої винесено постанову, та потерпілий протягом 7 діб;
4) особа, щодо якої винесено постанову, потерпілий та експерт протягом 7 діб.

ІІ. За вчинення злочину:

1. Особу може бути затримано у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, якщо вона підозрюється у вчиненні:
1) будь-якого злочину;
2) тяжкого та особливо тяжкого злочину;
3) злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення та обмеження волі;
4) злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

2. Підставами затримання є:
1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або після його вчинення;
2) коли інтуїція працівника правоохоронного органу підказує йому, що саме ця особа вчинила злочин;
3) якщо особа, підозрювана у вчиненні злочину, перебувала в неприязних стосунках з потерпілим;
4) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, пряма вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин;
5) коли на підозрюваному або на його одязі, при ньому або в його житлі буде виявлено явні ознаки злочину;
6) коли особа, підозрювана у вчиненні злочину, намагалася втекти, або ж вона не має постійного місця проживання, або коли її особу не встановлено.

3. Про випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання:
1) дає розписку затриманому про його затримання;
2) подає рапорт начальнику, з яким ознайомлює затриманого під розписку;
3) складає протокол затримання підозрюваного;
4) виносить постанову про затримання та направляє її родичам затриманого.

4. В процесуальному документі про затримання особи зазначаються:
1) підстави та мотиви затримання;
2) сімейний стан затриманого;
3) місце та дата затримання (із зазначенням року, місяця, дня та години затримання);
4) місце проживання батьків;
5) пояснення затриманого;
6) час складання протоколу про роз'яснення йому прав мати захисника.

5. Які права має особа, яку затримали:
1) знати, в чому він підозрюється;
2) чинити законними способами опір, якщо затримання є безпідставним;
3) давати показання або відмовитися давати показання та відповідати на запитання;
4) подавати докази;
5) мати захисника;
6) вимагати побачення з друзями та близькими;
7) заявляти клопотання і відводи;
8) вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання;
9) подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора;
10) вимагати достойних умов перебування на час затримання п'ятиразового харчування.

6. Особа затримана, за підозрою у вчиненні злочину, має право мати захисника та побачення з ним:
1) після першого допиту;
2) з моменту ознайомлення її з документом про затримання;
3) до першого допиту;
4) після пред'явлення обвинувачення.

7. В разі затримання особи, яка не досягла 18 річного віку, право на захисника вона має в разі:
1) спроможності оплатити його послуги;
2) якщо санкція статті передбачає довічне позбавлення волі;
3) у всіх випадках з моменту затримання особи, визнання її підозрюваної чи пред'явлення їй обвинувачення;
4) з моменту дозволу на те батьків або осіб, що їх замінюють.

8. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, повідомляються:
1) всі родичі затриманого;
2) адміністрація навчального закладу чи місця роботи;
3) один із родичів затриманого;
4) ніхто не повідомляється, якщо затриманий повнолітня особа.

9. При затриманні особи, підозрюваної у вчиненні злочину, особистий обшук:
1) може бути проведений лише у присутності понятих;
2) може бути проведений лише особою однієї статті з особою, яку обшукують та у присутності понятих;
3) може за наявності дозволу прокурора;
4) не може бути проведений ні в якому випадку.

10. У особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину, уповноважений на те орган має право:
1) вилучити лише ті предмети, які мають значення для справи;
2) вилучити предмети та документи, які вилучені з обігу;
3) тільки ті предмети, які є знаряддям вчинення злочину;
4) вилучити предмети та документи, які мають значення для справи та ті, які вилучені законом з обігу.

11. Затримати особу, за підозрою у вчиненні злочину, можна строком:
1) до трьох діб;
2) до 10 діб;
3) до 120 год.;
4) до 72 год.

12. У разі оскарження свого затримання підозрюваним, скарга надсилається до суду:
1) кимось з близьким родичів підозрюваного;
2) начальником місця досудового ув'язнення;
3) особою, яка затримала підозрюваного;
4) захисником підозрюваного.

13. У разі оскарження свого затримання підозрюваним, скарга надсилається до суду:
1) через три години після її написання;
2) негайно після її отримання уповноваженою на те особою;
3) протягом 1 години після її отримання уповноваженою на те особою;
4) протягом строку затримання.

14. До якого орану можна подати клопотання про продовження строку затримання на більш тривалий час, ніж це передбачено законом?
1) до прокурора району;
2) до прокурора області;
3) до суду;
4) строк затримання не може бути продовжено.

15. Протягом якого строку особа, затримана у вчиненні злочину, має бути допитана?
1) на протязі доби з моменту затримання;

2) негайно, а при неможливості - не пізніше 24 годин після затримання;
3) на протязі строку затримання;
4) на розсуд слідчого.

16. При допиті неповнолітнього підозрюваного, що не досяг 16-річного віку, обов'язкова присутність:
1) батьків чи осіб, що їх замінюють, та адвоката;
2) класного керівника та захисника;
3) батьків чи осіб, що їх замінюють, лікаря (чи педагога) та захисника;
4) батьків або осіб, що їх замінюють, прокурора та захисника.

Друкувати
2010-2019 © "СтроимWeb" - Розробка сайту