Ласкаво просимо в країну знань

Важливо

Початкова школа » Здорова дитина – майбутнє нашої України

Серед різноманітних проблем нашого суспільства однією з найбільших є проблема катастрофічного погіршення стану здоров’я школярів, поширення негативних тенденцій серед учнівської молоді, незадовільною реалізацією усіх складових здорового способу життя. Діти приходять до школи переважно хворими. Здоров’я дитини найбільший скарб, найбільша батьків.

Як свідчить практика батьки звертаються до поліклініки лише тоді, коли дитина вже захворіла. Але ж профілактичні заходи, здоровий спосіб життя ефективніше, ніж лікування.

З 2003 року педагогічний колектив нашої школи розпочав працювати як школа сприяння здоров’ю.

Колектив школи № 12 працює над науково-методичною проблемою: «Впровадження здоров’язбережних технологій як умова формування здоров’я школярів ЗНЗ». Школа розробила свою концепцію «Здорова дитина – майбутнє нашої України». За підсумками Всеукраїнського конкурсу в 2003 році школа увійшла до національної мережі шкіл сприяння здоров’я і визнана освітньо-інформаційним центром з розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров’я. Роботу над створенням власної цільової програми колектив школи розпочав із розробки і апробації діючої моделі інноваційних підходів до школи здоров’я.

Кожна складова здоров’я – багатогранна, непроста. І лише за умови органічного поєднання компонентів формується і розвивається здоров’я дитини. Одночасний розвиток усіх складових здоров’я розвине особисті якості дитини, розкриваю неповторні риси її індивідуальності. Лише розумне, доцільне, своєчасне спрямування зусиль учня на всебічний його розвиток з урахуванням вікових норм та індивідуальних показників рівня здоров’я дозволить дитині не лише зберегти здоров’я, а й впевнено підвищувати його рівень. Дитина може вирости здоровою за умови, якщо вона не тільки знає, що і як для його робити, а й здатна застосовувати набуті знання і навички у повсякденному житті. Неабияка роль в цьому відводиться практичним методам, за яких переважають практичні дії і вправляння учнів у засвоєнні навчального матеріалу. Практичні методи є основним засобом формування вмінь і навичок здорового способу життя і безпечної поведінки.

Наше завдання допомогти дитині усвідомити, що тільки дотримання культури здоров’я подарує їй повноцінне, успішне життя. І найголовніше – отримана в школі інформація має стати переконанням, необхідністю і мотивацією майбутнього.

Для реалізації будь-якої програми застосовуються відповідна методика. Ми застосовуємо методику «інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів О. Д. Дубогай, доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри фізичного виховання і здоров’я НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Складовими цієї методики є:

 • методичні аспекти особистісно-орієнтованого підходу у фізичному вихованні дітей;
 • методична вивчення психофізіологічних можливостей та рухового розвитку організму молодших школярів;
 • організація і методика освітньо-виховної роботи через клуб «Нехворійко»;
 • методика пізнавальної і рухової діяльності в процесі навчання;
 • організація і методика проведення фізкультхвилинок, хвилинок релаксації.

Велика робота була проведена по створенню науково-методичної бази, а саме:

 • обладнаний стаціонарний стоматологічний кабінет;
 • капітально відремонтований кабінет, спортзал;
 • переобладнані кабінети ОБЖ;
 • створено наукову лабораторію;
 • обладнаний кабінет ЛФК.

Одним із головних напрямів формування здорового способу життя молодших школярів є використання різного роду орієнтирів, які б реально допомагали оцінити фізичний і руховий розвиток дітей, їхню поставу або ступінь відхилень від норми розвитку. В школі введені «Паспорти здоров’я», в які заносяться дані медичного огляду, хронічні захворювання та «Щоденники зміцнення здоров’я».

Система моніторингу дає можливість оцінити рівень здоров’я, фізичного розвитку, психологічного стану, успішності в школі та емоційне ставлення до конкретних шкільних предметів. З цими щоденниками діти працюють і позаурочний час. Кожний рік всі учнів школи проходять поглиблений медичний огляд. Медична сестра школи здійснює комплексний аналіз показників здоров’я учнів, фіксуючи їх динаміку і наявні тенденції в «Паспортах здоров’я».

Вчителі нашої школи на уроках формують в учнів уміння:

 • дотримуватися правил особистої гігієни, розпорядку дня, режиму харчування, праці і відпочинку як важливої умови зміцнення здоров’я, запобігання захворюванням;
 • дотримуватись правил безпечної поведінки в різних ситуаціях;
 • надавати само- і взаємодопомогу та інше.

Наші учні сидять на уроках, тримаючи мішечки з сіллю на голові – з ними читають, пишуть. Їх використання має безпосереднє відношення і до здоров’я, і до навчання. Тримаючи мішечок з сіллю на голові, дитина більше часу тримає рівну поставу, не нахиляється низько над книжкою чи зошитом – кращої профілактики сколіозу і короткозорості годі й шукати. Крім того йодована сіль має іонізуюче випромінювання, яке позитивно впливає на органи дихання, допомагає попередити захворювання горла, і навіть, сповільнює каріозні процеси у ротовій порожнині.

Протягом уроку кожен учитель проводить 2-3 фізкультхвилинки, спрямовані на зняття втоми,, активізацію уваги. В початковій школі працює клуб «Нехворійко». За декадами проводяться виховні заходи для учнів, на яких вчителі орієнтують дітей на здоровий спосіб життя.

Клуб «Нехворійко» для дітей 6-10 років створений у 2003 році. Він має свій статут, девіз, раду клубу. Роботою клубу керує вчитель-методист початкових класів Салогуб Л.В.

Робота клубу направлена на підтримання в учнів інтересу до власного здоров’я, розвитку потреби систематично доглядати за своїм тілом, привчати самостійно брати участь в рухливих іграх, дбати про власне здоров’я, проводячи профілактичні заходи з попередження захворювань та негативних звичок.

На кожен навчальний рік і на період роботи оздоровчого табору складається план, який затверджує директор школи. В роботу включаються всі класоводи і учні 1-4 класів. Заходи протягом року проводяться різні. Це і бесіди, і конкурси, і вікторини, усні подорожі та свята.

Особливо цікаво проходять «Дні здоров’я», які вже стали традиційними.

До роботи залучаються батьки учнів.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ

Вищим органом клубу є загальні збори.

Виконавчий і керівний орган, який працює між зборами - правління.

Воно обирається на загальних зборах кожний навчальний рік.

При правлінні клубу створюється рада,

В клубі є своя емблема, яка відображає зміст та напрямки його діяльності.

Заняття клубу проводяться 2 рази на місяць.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛУБУ

Підтримувати у дітей інтерес до власного здоров`я; розвивати потребу з систематичному гігієнічному догляді за своїм тілом та в щоденній руховій діяльності, привчати самостійно брати участь у рухливих Іграх, допомагати одне одному.

Дбати про власне здоров`я, використовувати засоби профілактики захворювань (щоденна ранкова гімнастика, плавання, масаж, фітотерапія тощо), усвідомлювати переваги здорового способу життя.

II. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ

1.В члени клубу приймаються учні на загальних зборах або розширеному правлінні клубу.

2.Членом клубу може бути кожний учень, який бажає прийняти участь в його діяльності, отримати більш глибокі знання з питань здорового способу життя, поважати традиції клубу, признавати Статут,

3.Член клубу має право приймати участь в секціях (островах) за бажанням,

4.Прийнятому в клуб учню видається значок - емблема.

5.Всі члени клубу приймають активну участь у проведенні заходів, пов'язаних з питаннями здорового способу життя, культури здоров"я.

6.Порушення Статуту клубу призводить до виключення з клубу.

ІV. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Член клубу повинен наполегливо оволодівати знаннями про здоровий спосіб життя, культуру здоров`я, бути дисциплінованим.

2. Жити, працювати і вчитися по заповідях, встановлених у клубі:

"Берегти честь колективу як свою честь."

"Всі справи - творчість".

"Навчившись бути здоровим - навчи інших".

"Клуб - дружна сім"я"

"В клубі ліки одні для всіх - наполегливість в пізнанні світу, себе і всіх"

Девіз клубу

Збережи ліси, річки, моря, Чисті хмарочки із зливами, Хай квітучою буде земля, А ми на ній — щасливими !

Друкувати
2010-2019 © "СтроимWeb" - Розробка сайту