Ласкаво просимо в країну знань

Важливо

Самодіяльність » Туристсько – краєзнавчий гурток “Рюкзачок”
Рік заснування 2003 рік
Керівник гуртка Білик Світлана Станіславівна, вчитель географії вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
Віковий склад Учні 5 – 7 класів
Графік занять Вівторок, четвер, субота
Мета гуртка:
  • Виховувати учнів засобами туристсько-краєзнавчої роботи.
  • Сприяти розвитку громадянської свідомості, національного патріотизму, адаптації до виживання у складних умовах природного та соціального середовища.
  • Спонукати членів гуртка вести здоровий спосіб життя, відволікати їх від негативних впливів середовища, сприяти раціональному використанню вільного часу.
  • Розширювати світогляд учнів через екскурсії та походи.
  • Формувати активну громадянську позицію, відповідальність за збереження історико-культурного надбання.
ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКО – КРАЄЗНАВЧОГО ГУРТКА «РЮКЗАЧОК»

Пошукова та краєзнавча робота має велике значення в процесі виховання учнів, сприяє розвитку їх творчих інтересів, розширює світогляд школярів, формує активну громадянську позицію, спонукає вести здоровий спосіб життя.

З цією метою в ЗОШ №12 було створено туристсько–краєзнавчий гурток «Рюкзачок», який працює з 2003 року на базі учнів 5 – 7-х класів, що працює за авторською програмою керівника гуртка.

З самого початку існування гуртка його члени розпочали пошукову краєзнавчу роботу. Їхніми зусиллями було зібрано матеріали про історію міст і сіл України, про народні звичаї та обряди, про видатних людей Полтавського краю, про наслідки голодомору та визволення міста від фашистсько-німецьких загарбників, про традиції здорового способу життя (див. додаток «Презентації»). Наробки учнів є основою матеріалів для участі у Всеукраїнських історико–географічних експедиціях «Історія міст і сіл України», «Україна вишивана», «Пам’ять про війну єднає», «Пізнай свою країну» (див. додаток «Краєзнавчі матеріали»). Гуртківці також беруть участь у Всеукраїнському конкурсі благодійних проектів «Добро починається з тебе» Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000». Усі реалізовані проекти увійшли до 100 найкращих, а проект «Вони чекають на турботу» зайняв ІІ місце серед соціальних проектів.

Гуртківці та учні школи ведуть велику роботу і по мікрорайону. Вітальними листівками вітають мешканців із святами, допомагають одиноким людям, підтримують тісний зв’язок з радою ветеранів Великої Вітчизняної війни мікрорайону школи.

Члени гуртка постійно приймають участь у районних та міських туристських змаганнях. Є чимало нагород та відзнак за чудові виступи на змаганнях з техніки пішохідного туризму, краєзнавчих вікторинах та конкурсах.

Учні школи та члени туристсько-краєзнавчого гуртка «Рюкзачок» зібрали багато різних туристських конкурсів, ігор, розваг. Ця збірка була подана для участі у міському конкурсі на кращий методичний матеріал туристсько–краєзнавчої тематики, де була визнана кращою.

Члени гуртка зацікавлені у вивченні краєзнавства, тому неодноразово вихідного дня, на канікулах вирушають у походи, екскурсійні поїздки до міст Полтавщини та всієї України. Учні ЗОШ №12 бувають під час зимових канікул у Закарпатті (в м. Ужгород, м. Мукачеве), влітку школярі мають можливість відпочивати на узбережжі Чорного моря (м. Феодосія, м. Ялта, смт. Миколаївка) в скаутському таборі, де не тільки загартовуються, а й багато подорожують. Побували учні і в м. Полтава, Черкаси, Миргород, Переяслав-Хмельницький, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Чигирин, Львів та Київ. Учні також відвідали Козельщинський жіночий монастир, Устимівський дендропарк, гору Пивиху та ще багато визначних і цікавих об’єктів, що створили люди чи природа (див. додаток «Фотоальбом»).

Учні школи, члени гуртка мають великий творчий потенціал, бажання знати більше про рідний край, тому адміністрація школи і педагогічний колектив створюють сприятливі умови для розвитку туристсько–краєзнавчої роботи.

МЕТА РОБОТИ ГУРТКА.

1. Вивчення, дослідження та збір матеріалів про природу рідного краю, країни; про історичну минувшину та сьогодення; про видатних людей краю та культуру Полтавщини.

2. Організація роботи з екологічного виховання, формування у школярів вмінь та навичок природоохоронної діяльності, розвиток розуміння прекрасного в природі.

3. Розвиток творчих здібностей дітей, які пов'язані з географічними дослідженнями і передбачають аналіз зібраних фактів, робити висновки.

4. Вивчення особливостей господарської діяльності рідного краю (промисловості, сільського господарства, транспорту), перспектив розвитку цих галузей із наступними висновками.

Кожний розділ програми тою чи іншою мірою пов'язаний з естетикою природного комплексу. Діти роблять замальовки пейзажів, складають художні твори, фотографують, оформлюють звітний матеріал. Ці матеріали демонструються на шкільних та міських виставках, відкритих заходах та семінарах.

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ.

1. Повторення і поглиблення знань і навичок із географії.

2. Неперервні в часі практичні географічні дослідження.

3. Спостереження за всіма компонентами ландшафту, господарчої діяльності людини.

Програма розрахована на 2 роки заняття.

У перший рік занять члени гуртка проводять спостереження за елементами природного комплексу після теоретичного ознайомлення з ними; знайомляться з історією, культурою, традиціями та видатними людьми рідного краю.

На другий рік під час поглиблення відповідної теми гуртківці аналізують дані спостережень і роблять ґрунтовні висновки, знайомляться з діяльністю підприємств рідного краю; вивчають техніку пішохідного туризму, розглядають перспективи розвитку туристичної галузі в місті, області, державі.

Заняття відрізняються за рівнем складності в просторовому плані, тобто за обсягом території. Початок дослідження має точковий характер, завершення характеризується суспільно - площинною ознакою, спробою скласти карту певного явища, висновки для характеристики господарчої діяльності людини.

Залучаються до занять в гуртку переважно учні 5-7 класів.

Програма розрахована на 9-годинне тижневе навантаження (4 години - теоретичні заняття; 5 годин - практичні заняття на місцевості чи у камеральних умовах).

Для того щоб проводити практичні заняття на місцевості і у камеральних умовах, необхідно мати достатню кількість обладнання: карти місцевості, плани ділянок, компаси, термометри, барометри, гігрометри, рулетки 5-20 метрові, секундоміри.

Географи-краєзнавці повинні бути учасниками туристичних походів та наукових експедицій, для цього треба мати туристське знаряддя: намети, спальні мішки, ковбики, туристські системи, різноманітні карабіни, мотузки, канати, рейпшнури. Керівники гуртка повинні знати техніку проведення практичних робіт на місцевості за різними розділами з географії, вести підготовку та проводити походи із гуртківцями, брати участь в наукових та пошукових експедиціях по рідному краю, по Україні.

ЗМІСТ ТЕМИ (1 рік навчання)

ВСТУП (9 годин)

1. Організаційне заняття: мета і задачі гуртка, ознайомлення з планом роботи. (2 години)

2. Огляд науково-популярної літератури, фотоальбомів, карт. (2 години)

3. Екскурсія в парк. Спостереження за змінами природи восени. (5 годин)

І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ РІДНОГО КРАЮ, ІСТОРІЯ ЗАСЕЛЕННЯ. 54 години

4. Географічне положення Полтавської області та Кременчуцького р-ну. (2 години)

5. Історія адміністративно-територіального устрою. 2 години

6. Екскурсія в краєзнавчий музей. (5 годин)

7. Знайомство з прийомами роботи з картами: фізичними, топографічними, контурними. (2 години)

8. Оформлення власних картосхем. (2 години)

9. Робота в бібліотеці: складання картотеки літератури про рідний край. (5 годин)

10. Стародавні поселення на території нашого краю, які згадуються в літописах. (2 години)

11. Походження назв населених пунктів. (2 години)

12. Робота в бібліотеці з історичною літературою. (5 годин)

13. Історичні події, які відбулися в населених пунктах області. (2 години)

14. Куруківська битва: минуле та сьогодення. (2 години)

15. Оформлення власних картосхем. (5 годин)

16. Протистояння народу Полтавщини шведським військам. (2 години)

17. Особливості Полтавської битви. (2 години)

18. Екскурсія в м. Полтаву (5 годин)

19. Аналіз екскурсії в м. Полтаву (2 години)

20. Історія обласного центру: від заснування до сьогодення. (2 години)

21. Оформлення звітних документів про екскурсію в м. Полтаву. (5 годин)

ІІ. ЗЕМНА ПОВЕРХНЯ ТА НАДРА КРАЮ. (9 годин)

22. Форми земної поверхні у своєму краї. (2 години)

23. Гірські породи і мінерали, їхні властивості. Корисні копалини. (2 години)

24. Оформлення власних картосхем (5 годин)

ІІІ. ПОВІТРЯ І ПОГОДА. (18 годин)

25. Поняття про повітря, його склад, властивості та значення для життя живих організмів. (2 години)

26. Погода і спостереження за нею. Зміни погоди та причини, що їх викликають. Природні стихійні явища. (2 години)

27. Метеорологічна служба. Метеорологічні прилади, Прогнозування погоди і народні прикмети. (5 годин)

28. Клімат та внутрішні води області. (2 години)

29. Робота з картами, оформлення власних картосхем (2 години)

30. Підбір матеріалів про природні умови Полтавщини. (5 годин)

ІV.ВОДА В ПРИРОДІ. (18 годин)

31. Властивості води як рідини. Стани води. (2 години)

32. Значення води для життя на Землі. Водні об'єкти своєї місцевості. (2 години)

33. Робота з картами, оформлення власних картосхем. (5 годин)

34. Проблеми водопостачання. Гідрологічна станція. (2 години)

35. Місцеві гідрологічні пам'ятки. Охорона водних об'єктів свого краю. (2 години)

36. Екскурсія на міськводоканал . (5 годин)

V. ГРУНТИ. (9 годин)

37. Грунт і його властивості. Значення грунтів у житті та діяльності людини. Найпоширеніші грунти своєї місцевості. (2 години)

38. Охорона грунтів. (2 години)

39. Робота з картами, оформлення власних картосхем. (5 годин)

VI. РОСЛИННИЙ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ. (27 годин)

40. Рослинний і тваринний світ свого краю. Умови життя і розвитку рослин і тварин. (2 години)

41. Найбільш поширені види тварин і рослин своєї місцевості. Рослини і тварини, занесені до «Червоної книги», їх охорона. (2 години)

42. Вплив людини на природу. Підбір матеріалів із преси. (5 годин)

43. Що являв собою в минулому рослинний та тваринний світ Полтавської області. (2 години)

44. Категорії заповідних територій (2 години)

45. Оформлення власних картосхем. (5 годин)

46. Характеристика пам'яток природи. (2 години)

47. Виступи учнів про заказник «Білецьківські плавні», авторів МАНівських робіт з біології та екології. (2 години)

48. Екскурсія в краєзнавчий музей в зал природи. (5 годин)

VІІ. НАСЕЛЕННЯ КРАЮ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. (38 годин)

49. Заселення людиною своєї місцевості. Виникнення, походження назв і сучасна чисельність мешканців населених пунктів області. Приналежність їх до певного типу поселень. (2 години)

50. Твій родовід і його географія. Родинне дерево. (2 години)

51. Особливості мови, звичаїв, обрядів, релігії, життя і побуту населення рідного краю. (5 годин)

52. Обереги рідного краю. (2 години)

53. Рослинні обереги. Народні традиції з використанням рослин. (2 години)

54. Екскурсія в природу. Спостереження сезонними змінами природи. (5 годин)

55. Особливості здоров'я жителів області та м. Кременчука. (2 години)

56. Історія міст і сіл Полтавщини.(2 години)

57. Робота в бібліотеці, підбір матеріалу. (5 годин)

58. Топоніміка назв населених пунктів області. (2 години)

59. Топоніміка назв водних об'єктів області. (2 години)

60. Робота в бібліотеці, підбір матеріалу. (5 годин)

61. Топоніміка прізвищ людей області. (2 години)

VIII. ПОЛТАВЩИНА - КОЛИСКА ТАЛАНТІВ. (52 години)

62. Полтавщина — колиска талантів — література.(2 години)

63. Екскурсія в музей А.С. Макаренка. (5 годин)

64. Полтавщина - колиска талантів - мистецтво. (2 години)

65. Полтавщина - колиска талантів - музика.(2 години)

66. Оформлення власних картосхем. (5 годин)

67. Полтавські кобзарі, їхній життєвий та творчий шлях. (2 години)

68. Зустріч з бандуристом М. Козаком. (2 години)

69. Робота в бібліотеці, підбір матеріалу про українські народні інструменти. (5 годин)

70. Видатні вчені Полтавського краю в галузі точних наук. (2 години)

71. Видатні математики Полтавщини. (2 години)

72. Оформлення власних картосхем. (5 годин)

73. Народні художні промисли - вишивка. (2 години)

74. Народні художні промисли - гончарство. (2 години)

75. Оформлення матеріалів по темі. (5 годин)

76. Народні художні промисли — плетіння з лози, гутництво. (2 години)

77. Народні художні промисли - ткацтво. (2 години)

78. Екскурсія в смт. Решетилівку, Опішню. (5 годин)

IX. Господарська діяльність жителів Полтавщини. (18 годин)

79. Промисловий потенціал області, найбільші промислові підприємства області. (2 години)

80. Сільське господарство області. (2 години)

81. Виступи членів гуртка. (5 годин)

82. Освіта і наука. Охорона здоров'я, фізична культура і туризм. Культура і мистецтво. (2 години)

83. Вплив господарської діяльності на природу області. (2 години)

84. Оформлення документації гуртка. (5 годин)

X. ПОЛТАВЩИНА В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. (18 годин)

85. Полтавщина в роки війни - окупація. (2 години)

86. Полтавці - підпільники (2 години)

87. Робота в бібліотеці, підбір матеріалу по темі. (5 годин)

88. Пам'ятні місця області. (2 години)

89. Пам'ятні місця області. (2 години)

90. Екскурсія в Шумейкове урочище. (5 годин)

XI. РІДНЕ МІСТО КРЕМЕНЧУК. (45 годин)

91. Кременчук історичний, заснування міста. (2 години)

92. Кременчук в роки Великої Вітчизняної війни. (2 години)

93. Екскурсія в краєзнавчий музей. (5 годин)

94. Зустріч з ветеранами війни. (2 години)

95. Робота в раді ветеранів (2 години)

96. Похід вихідного дня: Гостра могила - могила ополченців міста Кременчука. (5 годин)

97. Характеристика промисловості міста Кременчука. (2 години)

98. Вплив промислових підприємств на екологію міста. (2 години)

99. Екскурсія на підприємство. (5 годин)

100. Обмін враженнями про екскурсію, оформлення документації. (2 години)

101. Пам'ятники Кременчука, їх значення.(2 години)

102. Екскурсія по місту Кременчуку.. (5 годин)

103. Історія появи пам'ятників міста Кременчука(2 години)

104. Оформлення матеріалів гуртка, звітної документації. (2 години)

105. Підсумки роботи гуртка. Екскурсія в природу. (5 годин)


ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТЬ (2 рік навчання)

ВСТУП (9 годин)

1. Організаційне заняття: мета і завдання на новий навчальний рік. Ознайомлення з планом роботи гуртка. (3 години)

2. Туризм - у системі фізичного та громадянського виховання. (3 години)

3. Історія розвитку туризму. Україна і світ туризму. (3 години)

І. ТУРИСТСЬКІ ПОХОДИ: IX ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ. (72 години)

4. Туристські походи - якими вони мають бути. (3 години)

5. Географічні знання в туристських походах. (3 години)

6. Спостереження за сезонними змінами природи. Прогулянка в парк. (3 години)

7. Несподіванки на маршрутах туристських походів. (3 години)

8. Підготовка та проведення туристських походів. (3 години)

9. Перегляд слайдів та фотографій про туристські походи. (3 години)

10. Що необхідне в поході: туристське спорядження - загальна характеристика. (3 години)

11. Укладання рюкзака. (3 години)

12. Практичне заняття: збери рюкзак до походу. (3 години)

13. Особисте спорядження туриста. (3 години)

14. Основні правила встановлення наметів. (3 години)

15. Практичне заняття: встанови намет. (3 години)

16. Основні вимоги до організації привалів та ночівель. (3 години)

17. Види вогнищ. (3 години)

18. Практичне заняття: складання та розпалювання вогнища. (3 години)

19. Основні туристичні вузли, їхнє практичне значення. (3 години)

20. Техніка в'язання вузлів: вузли для скріплення мотузок. (3 години)

21. Практичне заняття: в'язання вузлів. (3 години)

22. Техніка в'язання вузлів: вузли для обв'язки. (3 години)

23. Техніка в'язання вузлів: допоміжні вузли. (3 години)

24. Практичне заняття: в'язання вузлів. (3 години)

25. Спортивні туристські походи. Спортивна класифікація (розрядні вимоги). (3 години)

26. Туристський маршрут: вибір району, розробка маршруту, складання плану походу, маршрутні документи. (3 години)

27. Практичне заняття: складання туристського маршруту по Полтавщині. (3 години)

II. ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ТУРИСТСЬКИХ ПОХОДІВ. (81 година)

28. Погода і клімат. Вибір одягу та взуття для туристських походів. (3 години)

29. Туристський бівак зимою і в міжсезоння в лісовій і безлісій зонах. (3 години)

30. Робота в бібліотеці: несприятливі погодні умови на території України та Полтавщини. (3 години)

31. Особиста гігієна туриста. (3 години)

32. Загартування організму в поході. Профілактика простудних захворювань. (3 години)

33. Туристські секрети: парна в туристичному поході. (3 години)

34. Самомасаж, його значення в турпоході. Основні прийоми самомасажу. (3 години)

35. Рекомендації в'єтнамських лікарів щодо самомасажу. (3 години)

36. Практичне заняття: набуття навичок самомасажу. (3 години)

37. Травми та захворювання в умовах туристських подорожей, походів. (3 години)

38. Надання першої медичної допомоги при травмах та простудах. (3 години)

39. Практичне заняття: бинтування ран, транспортування потерпілого. (3 години)

40. Організація харчування в туристських походах. (3 години)

41. Характеристика продуктів харчування. (3 години)

42. Практичне заняття: складання меню на групу туристів з 10 чоловік. (3 години)

43. Корисні поради туристам: як краще зберегти продукти харчування. (3 години)

44. Корисні поради туристам: зелена аптека, що завжди поруч. (3 години)

45. Робота в бібліотеці: народні методи лікування та традиції харчування. (3 години)

46. Отруйні рослини та гриби, що ростуть на території України та Полтавщини. (3 години)

47. Отруйні та небезпечні тварини України та Полтавщини. (3 години)

48. Практичне заняття: складання пам'ятки для туриста (небезпечні гриби, рослини, тварини). (3 години)

49. Екстремальні умови у туристичному поході. (3 години)

50. Рослини-помічники в екстремальних умовах. (3 години)

51. Організація ночівлі в екстремальних умовах. (3 години)

52. Способи добування вогню в екстремальних умовах. (3 години)

53. Засоби сигналізації про небезпеку в туристичному поході. (3 години)

54. Екскурсія до зимового лісу. Практичне використання навичок виживання в екстремальних умовах. (3 години)

III. ТОПОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА Й ТЕХНІКА ОРІЄНТУВАННЯ В ПОХОДАХ. (45 годин)

55. Способи орієнтування в просторі і в часі . (3 години)

56. Карта, її характерні особливості. Орієнтування по карті. (3 години)

57. Робота в бібліотеці: народні прикмети завбачення погоди та орієнтування. (3 години)

58. Орієнтування за компасом. Рух по азимуту. (3 години)

59. Масштаб карти, його види. Вимірювання відстаней на плані та карті. (3 години)

60. Практичне заняття: графічне зображення маршруту за допомогою азимутів та масштабів. (3 години)

61. Топографічна карта, її характерні особливості. (3 години)

62. Умовні знаки на топографічних картах, їх види. (3 години)

63. Практичне заняття: робота з топографічною картою. (3 години)

64. Основні правила окомірної зйомки місцевості. (3 години)

65. Окомірна зйомка місцевості - робота на міцевості (3 години)

66. Оформлення плану-схеми місцевості. (3 години)

67. Техніка й тактика спортивного і туристського орієнтування. (3 години)

68. Орієнтування по топографічній карті, його особливості. (3 години)

69. Практичне заняття: виконання вправ з орієнтування. (3 години)

IV. ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ СВІТУ. (45 годин)

70. Георафія туризму - Європа. (3 години)

71. Географія туризму - Азія. (3 години)

72. Практичне заняття: створення карти туристських об'єктів світу. (3 години)

73. Географія туризму - Північна Америка. (3 години)

74. Географія туризму - Південна Америка. (3 години)

75. Практичне заняття: створення карти туристських об'єктів світу. (3 години)

76. Географія туризму - Африка. (3 години)

77. Географія туризму - Австралія і Океанія. (3 години)

78. Практичне заняття: створення карти туристських об'єктів світу. (3 години)

79. Туристські маршрути України - Карпати. (3 години)

80. Туристські маршрути України - Кримські гори. (3 години)

81. Практичне заняття: створення карти туристських об'єктів України. (3 години)

82. Туристські маршрути України - рівнинні території. (3 години)

83. Туристські маршрути Полтавщини. (3 години)

84. Практичне заняття: створення карти туристських об'єктів України та Полтавщини. (3 години)

V. ТЕХНІКА ПЕРЕСУВАННЯ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В ТУРИСТСЬКИХ ПОХОДАХ. (27 годин)

85. Рух групи на маршруті - загальні правила. (3 години)

86. Рух по пересіченій місцевості та по трав'яному схилі. (3 години)

87. Практичне заняття: відпрацювання техніки пересування на маршруті. (3 години)

88. Природні перешкоди на пішохідних маршрутах -рівнини. Техніка руху і страховка. (3 години)

89. Природні перешкоди на пішохідних маршрутах - гори. Техніка руху і страховка. (3 години)

90. Практичне заняття: подолання перешкод на місцевості. (3 години)

91. Природні перешкоди на пішохідних маршрутах - водні перешкоди. Техніка переправи і страховки при її здійсненні. (3 години)

92. Основи безпеки в пішохідному туристичному поході. (3 години)

93. Екскурсія в природу. Спостереження за сезонними змінами природи. (3 години)

VI. НАВЧАЛЬНО - КОНТРОЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ 3 ТУРИСТСЬКОЇ ТЕХНІКИ. (36 годин)

94-96. Навчальні змагання з техніки розташування туристського біваку. (9 годин)

97- 99. Навчальні змагання з техніки орієнтування (азимутальне орієнтування). (9 годин)

100-102. Навчальні змагання з техніки пересування: підйом - траверс - спуск; переправи. (9 годин)

103-105. Навчальні змагання з техніки рятувальних робіт (надання першої медичної допомоги, транспортування «потерпілого»). (9 годин)

Друкувати
2010-2019 © "СтроимWeb" - Розробка сайту