Ласкаво просимо в країну знань

Важливо

Шкільне харчування » Про організацію харчування за рахунок коштів батьків

КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 12

Кременчуцької міської ради

Полтавської областіНАКАЗ

17.08.2018                                           м. Кременчук               № 204 а о/д


Про організацію харчування учнів 5-11 класів

та вихованців ГПД 1-4 класів

за рахунок коштів батьків у першому семестрі

2018/2019 навчального року

       Відповідно до підпункту 5 пункту 8 «Інші послуги» Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796; Порядку надання інших платних послуг державними і комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758; наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з метою забезпечення учнів 5-11 класів гарячим харчуванням у навчальному закладі та враховуючи побажання батьків отримувати послуги з організації харчування дітей у І семестрі 2018-2019 навчального року


НАКАЗУЮ:


1.Організувати харчування учнів 5-11 класів та вихованців ГПД 1-4 класів за рахунок коштів батьків у І семестрі 2018-2019 навчальному році.

2.Платні послуги з харчування учнів 5-11 класів та вихованців ГПД 1-4 класів надавати на підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють, що складається замовником харчування у формі наведеній (оприлюдненій) на сайті Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12.

3.Встановити час приймання їжі учнями 5-11 класів та вихованцями ГПД 1-4 класівз 11.10 – по 14.00 год.

4.Призначити заступника директора з навчально – виховної роботи – Мартиросян Тетяну Володимирівну, відповідальним за організацію харчування учнів за рахунок батьківських коштів, на підставі заяв батьків 9законних представників) учнів.

5.Затвердити примірне 5-ти денне меню для учнів 5-11 класів та вихованців ГПД 1-4 класів.

6.В цілях забезпечення харчуванням учнів за рахунок коштів батьків заступнику директора з навчально – виховної роботи – Мартиросян Тетяні Володимирівні:

6.1.Спільно з класними керівниками 5-11 класів та вихователями ГПД 1-4 класів зібрати заяви від батьків (законних представників) учнів, які бажають отримувати щоденне платне гаряче харчування з попереднім замовленням за рахунок батьківських коштів.

6.2.Щомісяця робити звірку з бухгалтером навчального закладу за фактом використаних і оплачених раціонів харчування.

7.Батьки учнів, якими заявлено отримання щоденного платного гарячого харчування з попереднім замовленням,зобов’язані здійснювати оплату не пізніше 10 числа поточного місяця за поточний місяць, а також своєчасно ставити до відома класного керівника про відсутність дитини в школі через хворобу (або з іншої поважної причини),після чого блокується замовлення харчування, за винятком перших 2- х днів хвороби або неявки в школу.

8.Базою для визначення ціни харчування є розрахунок витрат, пов’язаних з наданням послуг з харчування. Ціна раціонів харчування 5-11 класів та ГПД 1-4 класів визначається калькуляцією вартості платної послуги харчування ЗНЗ, яка затверджується та підлягає перегляду у відповідності до діючого законодавства і розраховується по кожній калькуляційній одиниці – страві.

9.Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу відкритий в управлінні Державної казначейської служби в м. Кременчук.

10.Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

11.Оплачена послуга харчування учня за рахунок коштів батьків, у разі відсутності учня в школі. Не надається ( не передається) іншому учню.

12.Завідувач виробництвом шкільної їдальні – Кириленко Валентина Олексіївна забезпечує харчування дітей згідно з замовленням, яке подають визначені даним наказом відповідальні особи за організацію харчування учнів.

13.Класним керівниками щоденно чітко вести табель відвідування і отримання платної послуги з харчування учнів.

14.Відповідальним особам за організацію харчування учнів контролювати видачу харчування за рахунок батьківських коштів.

15.Заступнику директора з навчально – виховної роботи – Мартиросян Тетяні Володимирівні: забезпечити надання замовниками платної послуги повної, доступної та достовірної інформації щодо порядку та умов організації харчування, його вартості, порядку та строку оплати ( не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку надання платної послуги).

16.Відповідальність за якість надання харчування несе директор закладу.

17.Відповідальність за обґрунтованість розмірів плати за послуги з харчування несе головний бухгалтер закладу – Іванова Олена Олександрівна.

18.До організації та надання платної послуги залучити працівників закладу в позаробочий час або шляхом поділу робочого часу на частини з дотриманням Кодексу законів про працю України.

19.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи                                                             С. В. ІвановськийЗ наказом ознайомлені:                                                      Т. В. Мартиросян

17.08.2018                                                                        О. О. Іванова

                                                                                      В. О. Кириленко                                   
Друкувати
2010-2019 © "СтроимWeb" - Розробка сайту